Go to Top

Vackra språksträd

Som bekant kan de flesta språkens ursprung placeras i olika “språkfamiljer”. Uppgifter på hur många språkfamiljer det finns kan skilja, men de flesta forskare verkar ganska eniga om att det finns ett tjugotal större familjer. Deras utbredning blir klarare om man utgår ifrån den situation som rådde innan den europeiska kolonisationen. Som motsats till språkfamiljer brukar ”isolatspråk” nämnas, det vill säga ett enskilt språk som inte har några kända besläktade språk, eller vars förhållande till andra språk är för disputerad för att placera dem i en befintlig språkfamilj. De flesta isolatspråken finns i Syd- och Centralamerika, följd av Nordamerika, allra minst i Europa och Afrika. Exempel är på isolatspråk bara inom Brasilien är Aikanã, Arutani, Guató, Iatê, Irántxe, Kanoé, Karirí-Xocó, Kwaza, Ofayé, Oti, Pankararú, Rikbaktsa, Ticuna, Trumai, Tuxá, Uamué och Xukurú. Syntax tolkservice kan naturligtvis inte garantera tolkar eller översättningar i dessa språk  😀

Dessutom skulle detta inlägg mer handla om vackra språkträd, det vill säga illustrationer över språkfamiljer och deras släktskap. Dessa är vackert illustrerat av den otroligt duktige konstnären Minna Syndberg. Till sin hjälp har hon tydligen använt forskningsdata ifrån ethnologue (länk: https://www.ethnologue.com). Klicka på bilderna för att förstora. Storleken på löven ska indikera på ett ungefär hur stor befolkning som pratar varje språk, och rötterna ska dessutom visa språkens relativa storlek.

Notera att trots att nära varandra belyser trädet finskan ifrån en annan rot än de övriga skandinaviska språken.

Kunde inte låta bli åskådliggöra dessa söta, Nordiska katter med.

Alla illustrationer © Minna Sundberg

För mer av Minna Sundberg besök gärna: http://www.sssscomic.com