Go to Top

Tolkutbildningar

För aktuella utbildningar besök blitolk.nu. Det finns numera många en rad olika och bland annat preparandkurser i olika håll som vi varmt rekommenderar tolkar som vill bli auktoriserade. En tolkutbildning kan vara bunden, vara på halvfart eller läsas på distans och dessutom vara CSN-berättigad! Kontakta skolan direkt för frågor.

Några övriga tips:

Kammarkollegiet
Auktorisationsprov för tolkar och översättare

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Stockholms universitet 

Utbildningen kan till exempel bestå utav fyra delkurser om 7,5 hp vardera. Under delkurserna varvas praktiska övningar med teori. Man får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker.

Medborgarskolan Syd 
Grundutbildning till kontakttolk
Validering
Preparandkurs inför auktorisationsprov

Tolkutbildningar på Åsa folkhögskola
Grundutbildning till kontakttolk

Härnösands folkhögskola 
Fördjupningskurs – svenska i tolkning, idiomatiska uttryck
Fördjupningskurs – sjukvårdstolkning
Grundutbildning till kontakttolk
Preparandkurs inför auktorisationsprov

Folkuniversitetet Kristianstad 
Grundutbildning till kontakttolk
Diverse Fördjupningskurser

Katrinebergs folkhögskola
Grundutbildning till kontakttolk

Wiks folkhögskola
Preparandkurs inför auktorisationsprov
Preparandkurs inför auktorisationsprov med specialkompetens inom sjukvård

Folkuniversitetet Norrköping 
Grundutbildning till kontakttolk

%d bloggare gillar detta: