Go to Top

Snabbare intresseanmälan

Vi föredrar att man i första laddar ned (till höger) och postar oss en fullständig intresseanmälan tillsammans med ett utdrag ur belastningsregistret, men uppskattar även om ni annars anmäler ert intresse via nedan.

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag accepterar följa krav om sekretess / tystnadsplikt (lag: 1975:689, 2009:400, 2009:418), samt Kammarkollegiets tolkföreskrifter som omfattas av god tolksed. Jag samtycker att Syntax Tolkservice har rätt att lagra och behandla mina personuppgifter för vid förmedling av tolkuppdrag.