Go to Top

snabbare intresseanmälan

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag accepterar följa krav om sekretess / tystnadsplikt (lag: 1975:689, 2009:400, 2009:418), samt Kammarkollegiets tolkföreskrifter som omfattas av god tolksed. Jag samtycker att Syntax Tolkservice har rätt att lagra och behandla mina uppgifter för vid förmedling av tolkuppdrag.