Go to Top

Översätting

Samtliga våra översättningar är efter riktlinjer baserade på Kammarkollegiets god translatorssed. Det är svårt att ange exakta priser och hur lång tid en översättning kan ta. På grund av hänsynstagandet av textens omfång och hur avancerad texten är rent språkligt kan priserna variera. Generellt är till exempel företagspresentationer och enklare uppdrag som inte faller in i facklitteratur eller medicinska dokument lättare att översätta. Pris kan hamna på allt från 0,3 kr till 5 kr per ord eller debiteras per timme vid större uppdrag.

Vi kan till exempel leverera översättningar av: Webbsidor • Köpeavtal • Protokoll • Broschyrer • Förpackningstexter • Manuskript • Kataloger • Enkäter • Pressmeddelanden • Med mera 

Vid vissa särskilda fall kan vi tidvis erbjuda en bestyrkt översättning, dvs en översättning som i juridisk mening är likvärdig originalet. Sådana översättningar är avsedda för t.ex. personhandlingar, domar och kan endast utföras av en translator (en översättare som har blivit auktoriserad via Kammarkollegiet) och får därmed en translatorsstämpel.

Några punkter att tänka på: Vilken målgrupp är texten avsedd för? Ingår någon ordlek eller metafor i texten som kan förlora sitt ursprungliga begrepp genom att den översätts? Krävs det lokala anpassningar? I vilket format vill du att texten ska levereras? Går det att korta texten för att dra ned kostnaderna för dig? Kan det finnas behov av fortlöpande översättningar?Vi behandlar er order / förfrågan och återkommer med en offert snarast möjligt.

All material som inkommer hanteras naturligtvis under strikt sekretess av samtlig personal inom alla led.
KUND (Om du saknar kundnummer ansök genom att klicka här)
ANGE SPRÅK & LADDA UPP TEXTFIL
ÖNSKAD LEVERANSDATUM
ÖVRIGT