Go to Top

Om oss

Syntax Tolkservice är ett innovativt språkföretag bildat 2017 med huvudkontor i Malmö. Vi tillhandahåller kvalitativ service och förmedling främst inom tolkning, men vi erbjuder våra tjänster även inom översättning och utbildning. Då det råder stor brist på duktiga tolkar med djupare språkkompetens har vi omsorgsfullt valt ut de vi finner mest kompetenta och vi ställer höga krav på de skickliga som vi har. Detta innebär att samtliga våra tolkar är auktoriserade via Kammarkollegiet, alternativt genomgått sammanhållen grundutbildning som anordnas av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) eller myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH), eller har blivit internutbildade för att ytterligare öka sin kompetens.

Vi tror på och investerar i fortbildning och ett vidareutvecklat språkbruk inom områden som juridik, ekonomi och medicin. Naturligtvis är vår personal under tystnadsplikt och allt material behandlas under strikt sekretess. Samtliga anställda hos oss är kontrollerade genom att vi har som praxis att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret hos polismyndigheterna.

Välkommen att ta kontakt med oss oavsett om ni vill ha assistans inför ett affärssamtal inom den privata sektorn, behöver hjälp inför en stor konferens avsedd för myndigheter eller endast vill översätta ett fåtal meningar. Vi garanterar att vi kan uppnå ekonomiska och praktiska lösningar utefter era unika behov.

VÅRA LEDORD: 

Enkelhet  Mottot “Vi ska helt enkelt göra det enkelt” ska genomsyra hela vår verksamhet. Att göra det svårt för sig själv eller andra är ej logiskt, varken på kort eller lång sikt.

Engagemang  Som vår uppdragsgivare ska du ständigt förvänta dig engagemang. Lyhördhet i våra dialoger och att tillgodose era önskemål utefter bästa förmåga ska vara vår drivkraft.

Hållbarhet  Vi ska erbjuda hållbara lösningar. Oavsett om det berör ekonomisk vinning för alla inblandade parter, effektivitet över tid eller miljötänk till vår större omgivning. Oavsett vad ska det hålla.

”Vårt uppdrag är att via god service underlätta språkliga behov så enkelt som det bara går och absolut inte göra det svårare än så. Vi ska helt enkelt göra det enkelt när vi river språkliga barriärer mellan människor.”