Go to Top

Kvalitetsrapport

Vi uppskattar alla synpunkter och speciellt sådana som hjälper oss att bli bättre! Utan är det svårt att identifiera felaktigheter i synnerhet avseende medarbetare som har brustit. Allvarliga felaktigheter kan resultera i permanenta avstängningar och vid fall av grundutbildade/auktoriserade tolkar/översättare kan det ske vidarerapporteringar till Kammarkollegiet. Fyll vänligen i nedan.