Go to Top

Danmark vill språktesta tvååringar

I Danmark testas sedan tidigare flerspråkiga treåringar inom deras språkkunskaper. De barn som visar sig vara mindre duktiga erbjuds undervisning för utveckling och redan i dag finns i obligatorisk språkstimulans för treåringar på mellan 15 till 30 timmar i veckan.

Jyllands-Posten rapporterar nu att även flerspråkiga tvååringar ska också kunna språktestas av danska kommuner och bland dem som får icke godkänt ska få hjälp till att förbättring. I de fall där föräldrar avböjer hjälp inom en förskoleplats ska barnbidraget kunna skäras ned. Detta förslag kommer via utbildnings- och jämställdhetsminister Ellen Trane Nørby från Venstre som anser att åtgärden är väsentlig för att stimulera integrationen. Hon säger:

”Vi ønsker at bekæmpe parallelsamfund, og hvis vi skal hjælpe integrationen godt på vej, så skal vi sørge for, at børnene får foden indenfor i det danske samfund.”

I augusti presenterades forskningsrapporten ”Barns tidiga utveckling och lärande” som underströk att barn mellan tre till fem år med föräldrar som har utomeuropeisk bakgrund har försämrad språkförståelse och sämre ordförråd jämfört med etniskt danska barn. Niels Egelund, professor vid Danmarks institut for pædagogik og uddannelse vid Aarhus universitet, uppger också till Jyllands-Posten att han även kan tänka sig obligatorisk undervisning för barn som är ett år gamla. Han säger:

”Det her bliver man nødt til, hvis man vil problemerne med manglende sprogkundskaber til livs. Vi kan ikke have, at børnene bliver hjemme hos deres forældre og møder i skolen stort set uden at kunne tale dansk, og jo tidligere man begynder, jo bedre. Jeg kunne tænke mig, at man strammede den og begyndte med obligatoriske dagtilbud til børn i etårsalderen”

Är liknande förslag att vänta i Sverige tro? 

Källa: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9045735/toaarige-boern-skal-tvinges-i-daginstitution/

%d bloggare gillar detta: