Go to Top

Avokador, avokadon, avokados?

Att böja rätt är inte alltid lätt som en plätt. Substantivens pluralböjning tillhör det som kan vara knepigt i svenskan. Den brukar delas in i deklinationer efter ändelsen och i grammatiken som normalt lärs ut i skolan räknar man oftast med fem deklinationer:

Grupp 1: or – som flickor, pennor, tårtor

Grupp 2: ar – som pojkar, bilar, skogar

Grupp 3: (e)r – som telefoner, händer, skor

Grupp 5: n – som hjärtan, äpplen, förhållanden

Grupp 6: ingen ändelse – som träd, ägg, hus

S-plural har uppträtt i svenskan sedan 1500-talet och Svenska Akademiens grammatik från 1999 beskrivs s-plural som ett ytterligare deklination (ett böjningsmönster) jämte de traditionella substantivdeklinationerna ovan. På senare tid har Språkrådet via sin nyare upplaga öppnat för användning av plural-s i svenskan och gett rådgivning för hur man ska hantera ord som i bruket ofta får s som pluraländelse. Språkrådet konstaterar att s-plural i många fall fortsätter för somliga ord och grupper trots rådet har förespråkat andra böjningsmönster (1).

Språkvetare har sedan länge ej velat ta in engelska pluraländelsen -s i svenskan. Om vi tittar på termen “baby” har ordet funnits med i SAOL sedan 1923 med alternativen: babyar eller babyer i plural för att i 2006:an ge upp kampen och införa bebisar eller bäbisar. Rekommendationen är dock i första hand välja andra än s-plural. Och visst blir det knepigt om man till exempel ska benämna fler än en st avokado i bestämd form?

En professor i svenska vid namn Per Ledin (2) debatterade för ett antal år sedan dessa pluraländelser och framhävde att de som använde r-plural – som avokador – var “proffsskribenter” och sådana som hade språket som arbetsredskap. I bloggar och mer vardagligt språk användes det istället mer ofta s- eller sar-plural som avokados.

I andra sammanhang kan man med ett gott samvete använda sig av sammansättningar då det råder tvivel av ändelser. Exempelvis: En taxi men flera taxibilar, en kiwi men flera kiwifrukter, en radio men flera radioapparater. Som språkrådet vidare menar är främsta argumentet att använda s-plural är vid fall då ordet är väletablerat med s-plural; som brattar, baglar, eller situper inte är speciellt gångbara och vi att har vant oss vid brats, bagels och situps.

Fortsättningsvis är s-plural som bekant mycket utbredd för lånord och andra ord av främmande karaktär, exempel som föredras av en klar majoritet av svensktalande är: jurys, burritos, fans, dumplings, stalkers. För den som vill djupdyka i ämnet kan vi tipsa om en kandidatuppsats av William Zetterberg (3). I (slutet av) uppsatsen har han en bland annat en enkät om ordböjning som kan vid intresse vara kul att våga sig på.

1. http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-sprakrad/granskade-rad/2017-05-08-ar-s-plural-gangbart-i-svenskan.html
2.https://pasvenska.se/gillar-du-avokadosar-nagra-ord-om-sar-pluralen/
3. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8903357

%d bloggare gillar detta: